Cơ sở sản xuất kỷ niệm chương gỗ đồng giá rẻ

 – Quà để bàn có cắm bút và đồng hồ 

–  Quà tặng pha lê, thủy tinh
–  
Quà lưu niệm 

– Chặn giấy pha lê
– Các loại cúp, biểu trưng, kỷ niệm chương vật phẩm tuyên dương đối tác, nhân viên… 

Khắc và in logo công ty lên cúp, biểu trưng, kỷ niệm chương theo yêu cầu

Với những loại chất liệu: pha lê, thủy tinh, gỗ đồng