Tag Archives: huy hiệu lá cờ

Cơ sở sản xuất huy hiệu lá cờ đảng, sản xuất huy hiệu cờ đảng giá rẻ

Huy hiệu lá cờ đảng, huy hiệu cờ đảng, huy hiệu lá cờ Mô tả: Huy hiệu lá cờ đảng có chất liệu đồng, bề mặt in nội dung, Phủ lớp thủy tinh hữu cơ (hoặc gọi là lớp keo,...  Xem chi tiết

Cơ sở sản xuất phù hiệu đại hội đảng, sản xuất phù hiệu đại hội đảng bộ giá rẻ

Phù hiệu đại hội đảng, huy hiệu lá cờ, huy hiệu đại biểu được làm bằng đồng ăn mòn hoặc phôi đồng có sẵn, trên mặt in nội dung và logo. Bề mặt huy hiệu đại hội được phủ một...  Xem chi tiết