Tag Archives: huy hiệu cờ đảng cài áo

Cơ sở sản xuất phù hiệu đại hội đảng, sản xuất phù hiệu đại hội đảng bộ giá rẻ

Phù hiệu đại hội đảng, huy hiệu lá cờ, huy hiệu đại biểu được làm bằng đồng ăn mòn hoặc phôi đồng có sẵn, trên mặt in nội dung và logo. Bề mặt huy hiệu đại hội được phủ một...  Xem chi tiết